Pussitiainen

Metsäkirvinen

Harmaasieppo

Kaakkuri

Viiksitimali

Punavarpunen

Pikkutikka

Mustatiira

Kesykyyhky

Kehrääjä

Mustakurkku-uikku

Punasotka

Punakuiri

Tuulihaukka

Pensaskerttu

Pikkukuovi

Ruokokerttunen

Pajulintu

Haarapääsky

Uuttukyyhky

Tervapääsky

Räystäspääsky

Tulipäähippiäinen

Pikkusieppo

Mustaviklo

Mustapääkerttu

Sirittäjä

Satakieli

Rantasipi

Kirjosieppo

Keltavästäräkki

Selkälokki

Kivitasku

Liro

Vihervarpunen

Taivaanvuohi

Pikkutylli

Liejukana

Punajalkaviklo

Valkoviklo

Kalatiira

Laulurastas

Mustalintu

Lapintiira

Tiltaltti

Tylli

Suokukko

Peippo

Räyskä

Harmaasorsa

Lapasorsa

Muuttohaukka

Sepelrastas

Nokikana

Naakka

Luhtakana

Fasaani

Isokäpylintu

Meriharakka

Sääksi

Rautiainen

Töyhtötiainen

Peukaloinen

Hippiäinen

Punarinta

Jouhisorsa

Harmaalokki

Merilokki

Räkättirastas

Tukkakoskelo

Haahka

Kalalokki

Alli

Tavi

Korppi

Naurulokki

Ruskosuohaukka

Lehtokurppa

Västäräkki

Pajusirkku

Merimetso

Niittykirvinen

Kaulushaikara

Sepelkyyhky

Harmaahaikara

Jalohaikara

Pulmunen

Hemppo

Valkoposkihanhi

Kurki

Merikotka

Tundrahanhi

Haapana

Tukkasotka

Närhi

Palokärki

Isokoskelo

Telkkä

Sinisorsa

Silkkiuikku

Huuhkaja

Merihanhi

Töyhtöhyyppä

Kiuru

Kanadanhanhi

Varpuspöllö

Laulujoutsen

Isolepinkäinen

Lehtopöllö

Kuusitiainen

Kottarainen

Kyhmyjoutsen

Tikli

Kanahaukka

Järripeippo

Mustarastas

Punatulkku

Urpiainen

Harakka

Viitatiainen

Helmipöllö

Pikkuvarpunen

Varpunen

Valkoselkätikka

Keltasirkku

Käpytikka

Puukiipijä

Varis

Sarvipöllö

Viherpeippo

Sinitiainen

Talitiainen

Närhi

Tilhi

Sinisuohaukka

Mehiläishaukka

Kuikka

Lapintiira

Punavarpunen

Ruokokerttunen

Pensaskerttu

Tervapääsky

Kaakkuri

Kirjosieppo

Metsäkirvinen

Leppälintu

Viiksititimali

Räystäspääsky

Haarapääsky

Mandariinisorsa

Selkälokki

Kesykyyhky

Silkkiuikku

Kalatiira

Ruskosuohaukka

Liro

Suokukko

Tiltaltti

Peippo

Jalohaikara

Taivaanvuohi

Korppi

Kivitasku

Kalasääksi

Kuovi

Haahka

Piekana

Pikkutikka

Harmaasorsa

Liejukana

Nokikana

Tukkasotka

Punasotka

Helmipöllö

Puukiipijä

Alli

Merilokki

Tavi

Punajalkaviklo

Kurki

Varpushaukka

Pikkutylli

Isolepinkäinen

Västäräkki

Meriharakka

Heinätavi

Sepelkyyhky

Merimetso

Valkoposkihanhi

Naurulokki

Räkättirastas

Kottarainen

Uuttukyyhky

Pulmunen

Tuulihaukka

Tundrahanhi

Pajusirkku

Haapana

Metsähanhi

Tylli (dokumenttikuva)

Merikotka

Kiuru

Laulujoutsen

Töyhtöhyyppä

Merihanhi

Kanadanhanhi

Kalalokki

Telkkä

Isokoskelo

Punarinta

Pyrstötiainen

Urpiainen

Kuusitiainen

Koskikara

Harmaahaikara

Viherpeippo

Käpytikka

Aroharmaalokki (bongaus, ei kuvaa)

Naakka

Sarvipöllö

Tikli

Punatulkku

Harmaalokki

Tukkakoskelo

Kyhmyjoutsen

Huuhkaja

Sinitiainen

Hippiäinen

Vihervarpunen

Valkoselkätikka

Keltasirkku

Hiiripöllö

Sinisorsa

Talitiainen

Varis

Harakka

Varpunen

Mustarastas